kennis

Encyclopédie: Diderot & d'Alembert (1751 - 1772)

'Het doel van een encyclopedie is het verzamelen van de kennis die over de wereld is verspreid en haar als systeem aan onze samenleving te presenteren.' 

Aldus Manutius (1449 - 1515)

'Het ging Aldus Manutius er in eerste instantie om de markt met leesbare teksten te bedienen en zodoende 'im Sinne des humanismus' te werken', (Zeidberg).

Immanuel Kant (1724-1804)

'Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied, hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.' (Kritiek van de praktische rede, besluit).

Bertrand Russell, (1927)

'Ik denk niet dat de werkelijke reden dat mensen religie accepteren iets met argumentatie te maken heeft. Ze accepteren religie op emotionele gronden. Religie is, denk ik, bovenal gebaseerd op angst. Het gaat deels om de vrees voor het onbekende en deels (...) om de wens een soort oudere broer te hebben die voor je klaar staat in al je problemen en onenigheden.'  (vertaling door redactie)

Matthew Arnold, (1869)

'Estote ergo vos perfecti' ('Wees dus volmaakt')
(motto van Culture and Anarchy; afkomstig uit het evangelie van Mattheus)

René Descartes, (1637)

'Cogito, ergo sum', 'Ik denk, dus ik besta.' *

Charles Darwin, (1859)

In On The Origin of Species by Means of Natural Selection wordt voor het eerst in de geschiedenis een plausibele, wetenschappelijk onderbouwde verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde gegeven. De impact van zijn werk op de natuurwetenschappen en ons wereldbeeld is nauwelijks te overschatten. Charles Darwin (1809 - 1882) veranderde onze kijk op wie we zijn en waar we vandaan komen volledig.

Spinoza, (1677)

'Gelukzaligheid is niet het loon van de deugd, maar de deugd zelf... (Al) het voortreffelijke is even moeilijk als zeldzaam.' (Boek V, stelling 42).

Hans-Georg Gadamer, (1960)

'Het fenomeen van het begrijpen (Verstehen) doortrekt niet alleen alle menselijke betrekkingen tot de wereld. Het heeft ook binnen de wetenschap een eigen zelfstandige geldigheid en verzet zich tegen de poging haar te herinterpreteren als een wetenschappelijke methode.' (xxvii)

Leo Apostel, (1998)

'De essentie van ons leven is niet ja of neen in God te geloven, maar zo correct mogelijk te handelen en zo volledig mogelijk te ervaren.' (slot van het artikel Atheïstische spiritualiteit)