praktische wijsheid

Aristoteles, (350 v. Chr.)

'Het is dus duidelijk dat de grootsheid als het ware een sieraad is van de deugden.' (Boek 4, 1124 a 1-2)

Michel de Montaigne, (1580)

'Wat weet ik?'